pr cc怎样通过曲线调整对比度?

本文主要介绍在pr中怎样通过曲线调整对比度,接下来看具体的教程。

pr cc怎样通过曲线调整对比度?
 1. 1
  方法:

  pr cc 2018

 2. 2

  win10 x64

 3. 3

  打开pr,导入图片。

  pr cc怎样通过曲线调整对比度?
 4. 4

  进入颜色编辑面板,点击右侧的曲线。

  pr cc怎样通过曲线调整对比度?
 5. 5

  选择RGB曲线,选择白色的线条。

  pr cc怎样通过曲线调整对比度?
 6. 6

  在白色斜线的三个位置添加锚点。

  pr cc怎样通过曲线调整对比度?
 7. 7

  高光上提,阴影下调,这样对比度就出来了。

  pr cc怎样通过曲线调整对比度?
  END
 1. 1
  总结:

  1.导入图片。

  2.选择曲线。

  3.添加三个锚点。

  4.调整高光,减小阴影。

  5.成功调整对比度。

  END
注意事项:
 • 根据画面调整对比度曲线。